Rezerwacja miejsca pochówku "za życia"

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro administracji cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6 jest czynne pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-15.

Biura na terenie cmentarzy są czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

1. Ustala się następujące opłaty za rezerwację miejsca pochówku w grobowcach i niszach urnowych w kolumbarium:

1) grobowce na okres 20 lat:

    a) dwumiejscowe - 10 000,00 zł,

    b) czteromiejscowe - 15 000,00 zł;

2) nisze urnowe w kolumbarium na okres 10 lat:

    a) jednomiejscowe - 1 800,00 zł,

    b) dwumiejscowe - 3 200,00 zł,

    c) czteromiejscowe - 5 000,00 zł;

2. Za przedłużenie terminu rezerwacji miejsca pochówku na dalsze 20 i 10 lat pobiera się odpowiednio opłaty:

1) grobowce na okres 20 lat:

    a) dwumiejscowe - 3 500,00 zł,

    b) czteromiejscowe - 5 000,00 zł;

2) nisze urnowe w kolumbarium na okres 10 lat:

    a) jednomiejscowe - 600,00 zł,

    b) dwumiejscowe -  700,00 zł,

    c) czteromiejscowe - 900,00 zł;

3. W przypadku pierwszego pochowania pobiera się opłatę według stawek określonych w ust. 2 pkt 1 lub 2.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji cześć opłaty za rezerwację podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji liczonego w pełnych nierozpoczętych latach.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana bezzwłocznie w biurze administracji cmentarzy, po wcześniejszym telefonicznym omówieniu terminu wizyty, pod warunkiem okazania wymaganego dokumentu dot. wyboru miejsca na cmentarzu wskazanego przez pracowników biura cmentarza.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 401/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mateusz Dzioba
Data wytworzenia informacji: 2023-09-29 00:00
Opis zmian: aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mateusz Dzioba
Data i godzina publikacji: 2023-09-29 14:07