Wybór miejsca pochówku dla osoby zmarłej

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz część karty zgonu przeznaczona dla administracji cmentarza potwierdzona przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • oświadczenie o prawie do pochowania (w przypadku posiadania prawa do istniejącego miejsca pochówku),
 • oświadczenie związane z pochowaniem na polu urnowym/niszy urnowej w kolumbarium/ogrodzie pamięci/lesie pamięci,
 • upoważnienie dla firmy pogrzebowej (w przypadku powierzenia załatwienia spraw związanych z wyborem miejsca firmie pogrzebowej),
 • wniosek o pozostawienie szczątków w grobie (w przypadku pochowania w istniejącym grobie)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro administracji cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6 jest czynne pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-15.

Biura na terenie cmentarzy są czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku:

1) groby ziemne - na okres 20 lat:

 • dziecięce - 800,00 zł,
 • jednomiejscowe - 1 200,00 zł,
 • dwumiejscowe w poziomie - 2 000,00 zł,
 • dwumiejscowe w pionie - 1 600,00 zł,
 • trzymiejscowe w poziomie - 2 500,00 zł,
 • czteromiejscowe - 3 000,00 zł,
 • urnowe jednomiejscowe - 700,00 zł,
 • urnowe dwumiejscowe - 800,00 zł,
 • urnowe trzymiejscowe - 900,00 zł,
 • urnowe czteromiejscowe - 1 000,00 zł;

2) nisze urnowe w kolumbarium - na okres 25 lat:

 • jednomiejscowe - 2 000,00 zł,
 • dwumiejscowe - 3 500,00 zł,
 • czteromiejscowe - 5 500,00 zł;

3) grobowce - na okres 100 lat, liczony od momentu wybudowania grobowca:

 • dwumiejscowe - 12 000,00 zł,
 • czteromiejscowe - 18 000,00 zł;

4) groby zbiorowe:

 • dla szczątków odnalezionych w trakcie prowadzenia rozmaitych prac - 1 500,00 zł,
 • dla zmarłych chowanych w "lesie pamięci" lub "polu pamięci" - 250 zł,
 • dla pozostałych szczątków - 200,00 zł;

5) opłata za udostępnienie miejsca na ścianie w "polu pamięci" lub "lesie pamięci" do zawieszenia tabliczki z imieniem i nazwiskiem zmarłego wynosi 250,00 zł.

Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku w przypadku dochowania do istniejącego grobu, liczone są na podstawie wzoru znajdującego się w obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania.

W przypadku dochowania do grobowca dwumiejscowego, trzymiejscowego, czteromiejscowego lub urnowego na sześć urn opłata za udostępnienie 1 miejsca pochówku wynosi 200,00 zł i nie przedłuża okresu udostępnienia miejsca pochówku.

Opłata za nadzór nad pogrzebem - 200,00 zł.

Opłata za czynności kancelaryjno-administracyjnych związanych z pogrzebem - 30,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bezzwłocznie w przypadku złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.),
 • zarządzenie Nr 401/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu,
 • zarządzenie Nr 643/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Dźwig
Data wytworzenia informacji: 2024-07-13 00:00
Opis zmian: zmiana danych (stawek opłat) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mateusz Dzioba
Data i godzina publikacji: 2024-07-13 11:51