Załatwienie formalności związanych z ekshumacją szczątków bądź ich ponownym pochowaniem

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

 • zgoda wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • w przypadku ponownego pochowania szczątków pochodzących z cmentarza innego niż Miłostowo i Junikowo niezbędne jest zaświadczenie stwierdzające ich pochodzenie wydane przez zarządcę danego cmentarza,
 • oświadczenie o przekazaniu miejsca po ekshumacji do dyspozycji zarządcy cmentarza

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro administracji cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6 jest czynne pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-15.

Biura na terenie cmentarzy są czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

 • opłata za nadzór nad ekshumacją - 250,00 zł,
 • opłata za wykonanie czynności kancelaryjno-administracyjnych związanych z ekshumacją - 50,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405);
 • Zarządzenie Nr 401/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu.

Inne informacje

 • złożenie wniosku i uzyskanie zgody od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, w przypadku ekshumacji z innego cmentarza należy uzyskać zgodę inspektora sanitarnego właściwego miejscowo dla tego cmentarza;
 • ustalenie daty ekshumacji oraz ponownego pochowania w Biurze Administracji Cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6, pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-15, w przypadku ekshumacji z innego cmentarza niż na Miłostowie lub Junikowie, należy skontaktować się z administratorem danego cmentarza.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mateusz Dzioba
Data wytworzenia informacji: 2023-09-29 00:00
Opis zmian: aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mateusz Dzioba
Data i godzina publikacji: 2023-09-29 14:10