rozwiązanie spółki wodnej uchwałą walnego zgromadzenia - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5051 lub 61 878-4502.

Aby rozwiązać spółkę wodną uchwałą walnego zgromadzenia należy dostarczyć oryginał uchwały Walnego Zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) ).2.Art. 464 i 467 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo Wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)).

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Opis zmian: zmiana dziedziny (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2020-05-18 11:30