Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Obsługi Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi bezpośrednią obsługę klientów umówionych.

Aby umówić się na wizytę należy:

  • skontaktować się telefonicznie z Biurem Rzeczy Znalezionych pod nr tel. (61) 878 5382 lub (61) 878 4014;
  • skontaktować się telefonicznie z Biurem POZnan Kontakt pod nr (61) 646 3344;
  • wysłać wiadomość elektroniczną na adres brz@um.poznan.pl.

Obsługa bezpośrednia klientów odbywa się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, po każdorazowym wezwaniu pracownika obsługującego Biuro Rzeczy Znalezionych, w wyznaczonym miejscu. Po przybyciu do budynku Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 należy zaanonsować swoje przybycie w Punkcie informacyjnym znajdującym się w holu głównym lub skontaktować się bezpośrednio z Biurem Rzeczy Znalezionych nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014.

Zgłoszenia o zagubieniu rzeczy

Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014 lub elektroniczną na adres: brz@um.poznan.pl.

Biuro prowadzi również bezpośrednią obsługę klientów umówionych. W celu osobistego zgłoszenia poszukiwania rzeczy należy wydrukować oraz wypełnić formularz "Oświadczenie o zagubieniu rzeczy" dostępny tutaj (formularz) bądź uzyskać go od pracownika Biura na miejscu. W formularzu należy jak najdokładniej opisać zagubioną rzecz (m.in. dokładny opis wyglądu rzeczy, cechy charakterystyczne, nr seryjne, marka i model przedmiotu itp.) oraz wpisać datę, godzinę i miejsce zagubienia rzeczy.

Oddanie rzeczy znalezionej do Biura

Oddanie rzeczy znalezionej może nastąpić po wcześniej umówionej wizycie. Aby osobiście oddać znalezioną rzecz należy wydrukować oraz wypełnić formularz "Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy" dostępny tutaj (formularz) bądź uzyskać go od pracownika Biura na miejscu. Rzecz znalezioną wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;

Odebranie rzeczy znalezionej z Biura

Możliwość osobistego odbioru rzeczy znalezionych istnieje wyłącznie po wcześniejszej umówionej wizycie.

Możliwy jest również odbiór rzeczy poprzez wysyłkę depozytu pocztą. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta w Poznaniu telefonicznie pod nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014 lub elektronicznie na adres: brz@um.poznan.pl. Koszty wysyłki ponosi właściciel rzeczy. Wysokość opłaty zależy od rodzaju i wartości depozytu. Zgodnie z art. 187 Kodeksu Cywilnego Biuro Rzeczy Znalezionych ma obowiązek przechowywania przyjętych depozytów przez okres roku od dnia doręczenia właścicielowi wezwania do odbioru rzeczy, bądź przez okres 2 lat w przypadku niemożności wezwania właściciela.

Podstawą do wydania depozytu jest wypełnienie formularza "Oświadczenie o zagubieniu rzeczy" dostępny tutaj (formularz). Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania.

BIURO CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-15.00

Wydział Obsługi Urzędu - Biuro Rzeczy Znalezionych

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014, brz@um.poznan.pl

Opłaty

Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie przez pracownika Biura.

Termin i sposób załatwienia

Listę rzeczy znalezionych można sprawdzić pod adresem: Lista rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

1) wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł;

2) nie zostały spełnione warunki właściwości terytorialnej Biura, tzn. rzecz nie została znaleziona w granicach administracyjnych Miasta Poznania lub Miasto Poznań nie jest miejscem zamieszkania znalazcy;

3) rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Warunkiem wydania rzeczy jest okazanie dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy oraz uiszczenie opłaty.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 183-188. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)
  • Rozporzędzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych
  • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1241)
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 501)

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania na podstronie Biura Rzeczy Znalezionych w zakładce "Formularze do druku"

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Natalia Nowak
Data wytworzenia informacji: 2024-03-05 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Nowak
Data i godzina publikacji: 2024-03-05 12:05