Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym tzw."wraki"

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. W przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym należy okazać umowy kupna-sprzedaży potwierdzające własność/właściciela pojazdu);
  • dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu;

Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, umowie kupna-sprzedaży lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym.

Miejsce złożenia dokumentów

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty

Wpłatę należności w wysokości 300,00 zł (stawka obowiązuje od 2023-01-02) za całkowite koszty usunięcia pojazdu na parkingu należy dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057

tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia..................../lub w przypadku otrzymania pisma od ZDM należy podać numer sprawy (znajduje się w lewym, górnym rogu pisma z ZDM)

Podstawa prawna

  • art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz.988 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U. z 2011 r., Nr 143, poz. 845).

Tryb odwoławczy

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do Zarządu Dróg Miejskich lub do zarządcy drogi który wydał potrzebę usunięcia pojazdu. 

Inne informacje

Informacje o odholowaniach pojazdów: 61 646 33 44 (poprzez miejską infolinię - Biuro Poznań Kontakt) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 20.00

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Olejniczak dyrektor ZDM
Data wytworzenia informacji: 2024-01-31 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-01-31 08:31