Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej większej niż dopuszczają znaki)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Umotywowany wniosek zainteresowanego zgodny ze wzorem.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel./fax +48 61 647 72 17

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 j.t., ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Idczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-04 09:10 - zmiana nazwy wydziału (Aktualizacja)