Wniosek o udostępnienie miejsca postojowego na parkingu buforowym

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Wpełniony formularz wniosku (znajduje się w formularzach do druku)

Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator mieszkańca Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) wydany w związku z zameldowaniem na obszarze sektora ŚSPP Centrum.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich Wydział Parkowania, Poznań, ul. Pułaskiego 9, tel./fax +48 61 659 01 16.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel. 61 851 50 70.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-23 13:41 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)