Wniosek o wykupienie istniejącego w SPP, współdzielonego miejsca postojowego, tzw. koperty dla dostaw

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz wniosku wraz z następującymi załącznikami:
  • Aktualny dokument rejestrowy firmy, a w przypadku gdy w dokumencie nie wskazano jej lokalizacji poświadczona przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  deklaracja NIP - 2 lub NIP - 8 (dla koperty we wskazanej lokalizacji);
  • Aktualny dokument rejestrowy firmy (dla koperty w dowolnej lokalizacji);
  • W przypadku osób fizycznych podpisaną klauzulę zgody i obowiązku informacyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań - tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

  • 120 zł/6 miesięcy - w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności - zastrzeżenie postoju 15 minutowego przez okres 7 dni w tygodniu, 1 miejsce postojowe;
  • 300 zł/6 miesięcy - w dowolnej lokalizacji - zastrzeżenia postoju 15 minutowego przez okres 7 dni w tygodniu (identyfikator nie obowiązuje na kopertach o innym charakterze np. komercyjnym i inwalidzkim).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Szczegółowe informacje na temat wykupu identyfikatora na istniejące koperty dla dostaw można uzyskać w Wydziale Parkowania ZDM ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, pod numerem tel. +48 61 851 50 70 lub pod adresem e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-10 12:36 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)