Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Karta przysługuje  pojazdom służbowym jednostek użyteczności publicznej, takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Powiatowy, Najwyższa Izba Kontroli, Powiatowy Inspektor Sanitarny, czy Archiwum Państwowe,  świadczących na rzecz mieszkańców w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub w Strefie Płatnego Parkowania nieodpłatne usługi o charakterze ogólnospołecznym oraz podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP lub ŚSPP bądź wykonujących na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców.

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek kierownika jednostki (dla pojazdów służbowych jednostek użyteczności publicznej , sprzedane mogą być nie więcej niż trzy 25 dniowe karty abonamentowe).
  • dowód rejestracyjny pojazdu,  a w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt także umowa,
  • w przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej przedstawienie  jej oryginału oraz jej kopii pozostawianej w aktach sprawy,
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu znajdujące się w obszarze ŚSPP lub SPP lub zlecenia służb miejskich na wykonywanie usługi na rzecz mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Parkowania ZDM, ul. Pułaskiego 9, Poznań, tel. 61 64 63 344 (miejska infolinia - Poznań Kontakt, czynna od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 20:00)

Kasy ZDM, ul. Pułaskiego 9 czynne w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 15:30,

email: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznej ulgowej karty abonamentowej wynosi 50% opłaty za miesięczny abonament w danej podstrefie.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyr. ZDM P. Libicki
Data wytworzenia informacji: 2023-03-20 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2023-03-20 07:36