Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

·          Wypełniony formularz wniosku wraz z następującymi załącznikami:

·          Szkic sytuacyjny proponowanej lokalizacji

·          Kopia dowodu osobistego (w przypadku zastrzeżenie miejsca dla osoby prywatnej) lub dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon, KRS lub wypis z działalności gospodarczej, umowa spółki - w przypadku zastrzeżenia koperty przez  firmę)

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Pułaskiego 9, 60-607 Poznań, tel. 61 659 01 16, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 659 01 16, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Wydział pracuje w poniedziałki (od 2020-11-09) od godziny 8:00 do 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty

Miesięczne całodobowe zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty w Strefie Płatnego Parkowania wynosi 600 złotych, natomiast w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum wynosi 900 złotych, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce wynosi 750 złotych.

(Załącznik nr 2 do Uchwały) na podstawie Uchwały Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020.

Zarząd Dróg Miejskich wstrzymał rozpatrywanie wniosków o wyznaczenie zastrzeżonych miejsc postojowych poza obszarem Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz poza Strefą Płatnego Parkowania do odwołania.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: K. Nowak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-04
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2021-08-04 10:32