Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty dla osób z niepełnosprawnością

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz 1 mapka sytuacyjna z proponowaną lokalizacją - koperty

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Wydział Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Głogowska 18, tel. 61 64 63 344 (miejska infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00)

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania, Poznań, ul. Głogowska 18 są czynne w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.

E-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.). 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZDM - Krzysztof Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2023-08-25 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Kaniewska
Data i godzina publikacji: 2023-08-25 16:11