Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty inwalidzkiej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz 1 mapka sytuacyjna z proponowaną lokalizacją - koperty

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Biuro Strefy Płatnego Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, tel. 61 659 01 16, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 61 659 01 16 e-mail:zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.). 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-03 14:35 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)