Zastrzeżenie numerur PESEL i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Jeśli nie chcesz, aby ktoś wykorzystał Twój numer PESEL bez Twojej wiedzy, możesz go zastrzec.

Możesz tego dokonać na dwa sposoby:

- przez Internet na stronie www.gov.pl (musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

- osobiście w dowolnym urzędzie gminy, składając odpowiedni wniosek.

Nie musisz drukować wniosku. Poproś urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z systemu. Ty go tylko podpiszesz.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie możesz sam złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub w innej niedającej się pokonać przeszkody), możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać wyraźne pisemne pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL w Twoim imieniu - żeby mieć pewność, że pełnomocnictwo jest właściwe, skorzystaj z naszego wzoru.

W każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Procedura cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL przebiega podobnie (nie możesz tego dokonać przez pełnomocnika).

Miejsce złożenia dokumentów

W Urzędzie Miasta Poznania wniosek możesz złożyć w:

  • Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,
    ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

Prowadzimy bezpośrednią obsługę tylko klientów umówionych.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

  • przez Internet (kalendarz)
  • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Zastrzeżenie nr PESEL jest bezpłatne.

W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwa lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Opłaty możesz wnieść:

  • kartą płatniczą na stanowisku obsługowym,
  • na konto Urzędu Miasta Poznania: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona w części: Formularze do druku - w załączniku:

"Klauzula zastrzeż PESEL- UMP"

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Kubiak
Data wytworzenia informacji: 2023-11-24 00:00
Opis zmian: aktualizacja opisu sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2023-11-24 09:50