zmiana statutu spółki wodnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić spraw zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5051 lub 61 878-4502.

Aby zmienić statut spółki wodnej należy napisać wniosek o zmianę statutu spółki wodnej

Dodatkowo należy do wniosku dołączyć:

1. Projekt zmiany statutu spółki wodnej

2. Prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu

3. Wykaz członków spółki wodnej zawierający ich oznaczenie, wskazanie siedzib i adresów

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Zmiana statutu spółki wodnej:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Zmiana statutu spółki wodnej zostanie wysłana pocztą.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)).
  2. Art. 446 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo Wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-24 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-24 16:16