Sprawozdania finansowe

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

od 2020-05-11 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

od 2020-05-11 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

od 2020-05-11 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu za rok 2018

Sprawozdanie za 2018 r.

od 2019-05-10 do 2024-12-31