Sprawozdania finansowe

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu za 2021 rok

Dodanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

od 2022-01-01 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu za 2020 rok

Dodanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

od 2021-01-01 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

od 2020-05-26 do 2025-12-31

Sprawozdania finansowe SP20 w Poznaniu za rok 2018

SP20-sprawozdania finansowe za 2018 rok

od 2019-05-09 do 2024-12-31