Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej (SP 46)

Kierownik/Dyrektor

mgr Tadeusz Badowski
ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
61 876-85-20
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000239971
spnr46@sp46.pl
www.sp46.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP46POZNAN/SkrytkaESP

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1. Statut szkoły.

2. Regulamin pracy.

3. Program wychowawczy szkoły.

4. Plan pracy szkoły.

Budżet jednostki na bieżący rok

Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadań w 2018 roku wynosi ogółem 4.911.953,00 zł.

Wartość posiadanego mienia

Wartość majątku Szkoły Podstawowej nr 46 na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 2.431.000,00 zł - grunty; 1.682.233,97 zł - środki trwałe; 388.242,92 zł - pozostałe środki trwałe; zbiory biblioteczne - 31.683,05 zł, wartości niematerialne i prawne - 40.092,72 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Drela
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-09 21:11 - dodano zmiany adres skrzynki Epuap (Aktualizacja)