Sprawozdania finansowe

Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

od 2022-05-05 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie fiansowe za 2020 rok

od 2021-04-30 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

od 2020-07-08 do 2025-12-31

sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 46 w Poznaniu za 2018 rok

sprawozdanie fin SP46 za 2018 rok

od 2019-04-30 do 2024-12-31