Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi (SP 6)

Kierownik/Dyrektor

Hanna Czajkowska
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
61 877-96-12, 61 877-94-51
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@sp6.poznan.pl
www.sp6.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /sp6_poznan/skrytkaesp

Kompetencje i zadania

szkoła publiczna kształcąca dzieci w wieku od 6-13 lat

podstawowy cel: wszechstronne kształcenie dzieci i przygotowanie ich do następnrgo etapu edukacji

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Budżet jednostki na bieżący rok

wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadań w 2010 r:  4.829.907 zł

Wartość posiadanego mienia

AKTUALNA WARTOŚĆ MIENIA SZKOŁY 1 417 979 ZŁ

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-12-06 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Wojtkowiak
Data i godzina publikacji: 2021-12-06 09:34