Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2021-12-01
Nr ref.: SP6.1.2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: 1 etat od 01.01.2022 r.

Zakres podstawowych czynności

- prowadzenie rachunkowości Jednostki;

- prowadzenie rejestru VAT;

-  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

-  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych;

- przygotowywanie planu finansowego oraz wnioskowanie o dokonanie jego zmiany;

-  kontrola realizacji planu finansowego, zaangażowania środków, zagrożenia przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności
i zobowiązań, na bieżąco informowanie o nieprawidłowościach w tym zakresie;

- sporządzanie wykonania i analizy budżetu;

- sporządzanie terminowo sprawozdań budżetowych i finansowych;

- zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Jednostki zgodnie z planem finansowym;

- opracowanie planu wydatków oraz wnioskowanie o dokonanie jego zmian;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Wymagania obowiązkowe

- ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej
3-letniej praktyki w księgowości lub ukończona szkoła średnia, policealna, pomaturalna ekonomiczna i 6-letnia praktyka w księgowości,

-   znajomość  przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej,

-   bardzo dobra obsługa komputera - pakiet MS OFFICE

-   obsługa programu PŁATNIK

-   znajomość przepisów samorządowych oraz  dotyczących finansów publicznych

-   obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe

- Doświadczenie w pracy  w jednostce budżetowej na stanowisku urzędniczym;

- Znajomość oprogramowania ProgMan, SIO, PABS; 

- Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

 - Umiejętność analizy i syntezy zadań i informacji.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny. Dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie
i wiedzę - do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej

Inne informacje:

Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@sp6.poznan.pl

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56, 61-245 Poznań w terminie do 2021-12-15.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2015r. poz 2135 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Julia Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-12-01 00:00
Opis zmian: dodanie adresu email (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Wojtkowiak
Data i godzina publikacji: 2021-12-01 14:18