Informacje o umorzeniach/ulgach w spłacie zobowiązań w zakresie podatków i opłat lokalnych

Umorzenia/ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia znajduje się w Dodatkowych informacjach finansowych.

Umorzenia/ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej znajduje się w Dodatkowych informacjach finansowych.

Metryczka

Opis zmian: wykaz (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-11-09 12:02