Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: UK.D.340-1/21 - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie zieleni na terenach cmentarzy komunalnych miasta Poznania w latach 2021-2023

12/04/2021