Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w latach 2022-2024

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-12-22 do 2024-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Zarządzenia Nr 996/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Olenderek - Zastępca Dyrektora ds. zdrowia WZiSS
Data wytworzenia informacji: 2021-12-22 00:00
Opis zmian: Wprowadzono treść komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Błociszewska
Data i godzina publikacji: 2021-12-23 07:54