Zamówienie: ZLP 2-2021

Sygnatura zamówienia: ZLP 2-2021
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 marca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w ramach zadania Retencji i gospodarki wodnej w ciągu rzeki Cybiny.

Termin składania ofert/wniosków

26 marca 2021 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 marca 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2021-03-17 12:17