Zamówienie: ZLP 1-2023

Sygnatura zamówienia: ZLP 1-2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny

Termin składania ofert/wniosków

27 marca 2023 do godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-17 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2023-03-17 13:09