Zamówienie: ZLP 2-2023

Sygnatura zamówienia: ZLP 2-2023
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy leśnej z żurawiem i przyczepy rolniczej dwuosiowej

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2023 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-21 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2023-03-21 07:26