Zamówienie: ZLP 3-2022

Sygnatura zamówienia: ZLP 3-2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 23 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Odbudowa mostku (kładka numer 2) wraz z wprowadzeniem w nim trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanego na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich

Termin składania ofert/wniosków

13 lipca 2022 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2022-06-23 13:20