Zamówienie: ZLP 5-2023

Sygnatura zamówienia: ZLP 5-2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 19 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego - prace projektowe i wykonawcze

Termin składania ofert/wniosków

13 czerwca 2023 do godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

19 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-06-05 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2023-06-05 09:16