Zamówienie: ZLP 6-2021

Sygnatura zamówienia: ZLP 6-2021
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 1 czerwca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalnego (wysięgnika koszowego).

Termin składania ofert/wniosków

18 czerwca 2021 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

1 czerwca 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-01
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2021-06-01 14:02