Oferta: ds. nadzoru nad infrastrukturą

Data publikacji: 2021-12-28
Nr ref.: ZDM.DP.36.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. nadzoru nad infrastrukturą
Informacje dodatkowe: umowa o pracę - pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-21

Zakres podstawowych czynności

 1. dokonywanie codziennych objazdów kontrolnych ulic Poznania i bieżące zgłaszanie uwag
 2. dokonywanie odbioru prac związanych z oczyszczaniem pasów drogowych
 3. nadzór nad pracą urządzeń powierzonych w opiekę
 4. czuwanie nad zapewnieniem przez wykonawców właściwego potencjału sprzętowego

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie techniczne, pożądane wyższe
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostce zarządzającej drogami
 3. wiedza nt. technologii oraz budowy i eksploatacji sprzętu do zimowego utrzymania dróg
 4. prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z zimowym utrzymaniem dróg
 2. obsługa programów z pakietu MS Office
 3. dobra znajomość sieci dróg Poznania
 4. wiedza nt. gospodarowania odpadami pochodzącymi z oczyszczania dróg

Wymagane dokumenty

     1. CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. nadzoru nad infrastrukturą. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie, na ulicach miasta, związana z przeprowadzaniem oględzin stanu infrastruktury. Praca na dwie zmiany. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260323.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2022-01-21 00:00
Opis zmian: wyniki rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2022-01-21 09:33