Oferta: ds. nadzoru nad infrastrukturą (2)

Data publikacji: 2019-08-08
Nr ref.: ZDM/DP/33/2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. nadzoru nad infrastrukturą (2)

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-12-18

Zakres podstawowych czynności

 1. Objazdy kontrolne ulic miasta oraz dokonywanie odbiorów zleconych prac
 2. Nadzór nad zimowym utrzymaniem ulic
 3. Uruchamianie prac awaryjnych i interwencyjnych w zakresie utrzymania ulic miasta
 4. Udział w konsultacjach dot. nowo projektowanych urządzeń technicznych
 5. Udział w przeglądach i odbiorach technicznych urządzeń infrastruktury przejmowanych do eksploatacji.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie techniczne
 2. Kwalifikacje w zakresie budowy i eksploatacji sprzętu do zimowego utrzymania dróg
 3. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 4. Prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 1. Obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego
 2. Efektywna praca w warunkach stresu
 3. Wiedza w zakresie funkcjonowania struktur samorządowych Miasta Poznaniu oraz znajomość układu komunikacyjnego miasta

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. nadzoru nad infrastrukturą.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin stanu infrastruktury. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i  jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

rekr33.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 08:35 - wynik (Aktualizacja)