Oferta: ds. przygotowania inwestycji

Data publikacji: 2019-11-07
Nr ref.: ZDM.DP.40.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. przygotowania inwestycji
Informacje dodatkowe: pełen etat, umowa o pracę

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-12-18

Zakres podstawowych czynności

 1. Techniczne rozpoznanie zakresów realizowanych zadań oraz przygotowywanie treści zapytań ofertowych
 2. Ocena otrzymanej dokumentacji technicznej pod względem zgodności z zamówieniem, warunkami technicznymi i innymi przepisami
 3. Formalna obsługa prowadzonych zadań
 4. Bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego oraz przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie techniczne (pożądane wyższe - budownictwo drogowe)
 2. Prawo jazdy kat. B
 3. Znajomość procesu inwestycyjnego

Wymagania dodatkowe

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych w branży drogowej
 2. Doświadczenie w projektowaniu lub budowie dróg

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. przygotowania inwestycji  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin warunków technicznych inwestycji. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i  jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

rekr40.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 08:31 - wynik (Aktualizacja)