Oferta: ds. rachuby i płac

Data publikacji: 2021-11-30
Nr ref.: ZDM.DP.33.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. rachuby i płac
Informacje dodatkowe: umowa o pracę-pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-22

Zakres podstawowych czynności

Zakres podstawowych czynności:

  1. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
  2. sporządzanie deklaracji rozliczeń składek społecznych, funduszu pracy i ubezpieczeń zdrowotnego
  3. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej wypłaty wynagrodzeń i zasiłków finansowanych ze środków ZUS
  4. sporządzanie sprawozdań "PIT" dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Wymagania obowiązkowe

Wymagania obowiązkowe:

  1. wykształcenie minimum średnie (mile widziane kierunkowe), pożądane wyższe
  2. biegła znajomość programów: Excel/pakiet office, Płatnik

Wymagania dodatkowe

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym
  2. doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowych
  3. znajomość zagadnień kadrowo-płacowych

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
    1. CV,

    2. list motywacyjny,

    3. oświadczenie kandydata o niekaralności

    4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. rachuby i płac. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze. Wymaga komunikowania się z pracownikami, urzędami i instytucjami.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż

Informacja o wyniku naboru

skan4260311.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2021-12-22 00:00
Opis zmian: wyniki rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2021-12-22 10:43