Oferta: ds. skarg i wniosków

Data publikacji: 2020-02-20
Nr ref.: ZDM.DP.02.2020
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. skarg i wniosków

Zakres podstawowych czynności

 1. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz podmiotów zewnętrznych
 2. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych miejskich
 3. prowadzenie korespondencji z radami osiedli
 4. prowadzenie obsługi, w tym protokołowanie spotkań z radami osiedli
 5. rozpoznawanie potrzeb mieszkańców we współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie minimum średnie - pożądane wyższe magisterskie z zakresu administracji, prawa, nauk społecznych lub kierunków humanistycznych
 2. Bardzo dobra umiejętność redagowania pism - przeprowadzenia logicznego wywodu i poprawnego stylistycznie formułowania myśli na piśmie
 3. Umiejętność prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji
 4. Wysoki poziom kompetencji społecznych: rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pracy w zespole, negocjacji, komunikacji werbalnej, asertywnego zachowania

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie związane z pracą w administracji samorządowej - minimum 1 rok
 2. Doświadczenie związane z obsługą klienta - minimum 1 rok
 3. Wiedza z zakresu podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego
 4. Wiedza dotycząca funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich - obowiązujących podstaw prawnych oraz procedur

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. skarg i wniosków. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami, pracownikami, urzędami  i instytucjami.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w terminie do 2020-03-01.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-20 12:18 - wprowadzenie oferty pracy 2/2020 (Wprowadzenie informacji)