Oferta: ds. usuwania pojazdów

Data publikacji: 2021-12-14
Nr ref.: ZDM.DP.34.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. usuwania pojazdów
Informacje dodatkowe: umowa o pracę - pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-01

Zakres podstawowych czynności

 1. wykonywanie czynności związanych z usuwaniem pojazdów z dróg miasta Poznania w myśl art. 130a i 50a ustawy o Prawo o ruchu drogowym
 2. ewidencjonowanie i sprawdzanie poprawności otrzymanej dokumentacji.
 3. prowadzenie korespondencji ze Strażą Miejską i Policją celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień
 4. kompletowanie dokumentacji w celu przekazania do służb księgowych i uruchomienia windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych
 5. przygotowywanie wniosków do Sądu
 6. ustalanie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów oraz przeprowadzanie procedury likwidacji pojazdów

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie minimum średnie - preferowane wyższe. Pożądany profil wykształcenia: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 2. przy wykształceniu średnim przynajmniej 2 letni staż pracy
 3. biegła obsługa programów z pakietu MS Office
 4. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 5. prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie w zakresie usuwania pojazdów lub ukończone kursy/szkolenia z tej dziedziny
 2. wiedza na temat podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego
 3. skrupulatność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. oświadczenie kandydata o niekaralności

4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. usuwania pojazdów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca głównie biurowa przy komputerze oraz praca w terenie, na ulicach miasta, związana z przeprowadzaniem oględzin dotyczących prowadzonych spraw.

Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260331.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2022-02-01 00:00
Opis zmian: wyniki rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2022-02-01 09:52