Oferta: ds. zamówień publicznych

Data publikacji: 2019-08-29
Nr ref.: ZDM.DP.35.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. zamówień publicznych

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-12-18

Zakres podstawowych czynności

 1. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Publikacja ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych
 3. Wykonywanie zadań wynikających z obsługi prowadzonych postępowań realizowanych zgodnie z  ustawą Pzp i regulacjami obowiązującymi w ZDM

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Staż pracy - co najmniej 3 lata
 3. Przynajmniej -2 letnie doświadczenie w realizacji zadań na podstawie ustawy Pzp
 4. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office

Wymagania dodatkowe

 1. Kursy, szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. zamówień publicznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze. Wymaga komunikowania się z  pracownikami, urzędami  i instytucjami oraz z wykonawcami, zgodnie z ustawą Pzp.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

rekr35.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 10:17 - wynik (Aktualizacja)