Oferta: ds. zamówień publicznych

Data publikacji: 2021-09-29
Nr ref.: ZDM.DP.26.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. zamówień publicznych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę-pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-19

Zakres podstawowych czynności

  1. opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia
  2. publikacja ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych
  3. wykonywanie innych czynności wynikających z obsługi prowadzonych postępowań zgodnie z  ustawą Pzp i regulacjami obowiązującymi w ZDM

Wymagania obowiązkowe

  1. wykształcenie wyższe
  2. co najmniej 3-letni staż pracy
  3. przynajmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań na podstawie ustawy Pzp
  4. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office

Wymagania dodatkowe

  1. kursy, szkolenia z zakresu Prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. oświadczenie kandydata o niekaralności

4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. zamówień publicznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa przy komputerze. Wymaga komunikowania się z pracownikami, urzędami i instytucjami oraz z wykonawcami, zgodnie z ustawą Pzp.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260248.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2021-10-19 00:00
Opis zmian: wyniki rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2021-10-19 13:35