Oferta: ds. administracyjno-finansowych

Data publikacji: 2024-04-16
Nr ref.: ZDM.DP.110.8.2024
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. administracyjno-finansowych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę-pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-05-15

Zakres podstawowych czynności

 1. wykonywanie zadań związanych z egzekwowaniem należności za nieopłacanie postoju w strefie płatnego parkowania
 2. analizowanie danych osobowych kierowców
 3. księgowanie wyciągów bankowych w systemie wspomagającym funkcjonowanie wydziału
 4. sporządzanie pism do firm leasingowych, wydziałów komunikacyjnych, starostw, wydziałów ds. cudzoziemców

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie
 2. bardzo dobra umiejętność redagowania pism
 3. obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 4. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe
 2. doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 3. umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty

     1. CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. administracyjno-finansowych. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres, drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl

Inne informacje:

Praca głównie przy komputerze związana z pracą Wydziału Parkowania, wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, klientami i urzędami.

Miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie

13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta MultiSport, usługa MultiLife), przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Informacja o wyniku naboru

scan_20010101021443.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2024-05-15 00:00
Opis zmian: wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2024-05-15 08:13