Oferta: ds. logistyki

Data publikacji: 2022-01-11
Nr ref.: ZDM.DP.1110.1.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. logistyki
Informacje dodatkowe: umowa o pracę-pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-01

Zakres podstawowych czynności

 1. gospodarka tuszami i tonerami do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych
 2. rozliczanie wykorzystania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych
 3. rozliczanie przekroczeń limitów telefonów komórkowych
 4. zarządzanie obsługą zgłoszeń dotyczących awarii sprzętu komputerowego i wymian tonerów
 5. wystawianie i rejestracja dowodów wydania magazynowego WZ

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie ogólne, ekonomiczne
 2. doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej co najmniej 2 lata
 3. dobra umiejętność obsługi komputera - minimum MS Office
 4. znajomość zasad gospodarki magazynowej

Wymagania dodatkowe

 1. zdolność efektywnej pracy w warunkach stresu
 2. wysokie umiejętności organizowania pracy własnej
 3. prawo jazdy kat. B
 4. umiejętność obsługi kserokopiarek, drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych, szczególnie w zakresie materiałów eksploatacyjnych

Wymagane dokumenty

      1. CV,

      2. list motywacyjny,

      3. oświadczenie kandydata o niekaralności

      4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: ds. logistyki. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie w lokalizacjach ZDM. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, urzędami i instytucjami.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260330.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2022-02-01 00:00
Opis zmian: wyniki rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2022-02-01 09:51