Oferta: kontroler strefy płatnego parkowania

Data publikacji: 2022-01-12
Nr ref.: ZDM.DP.1110.2.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: kontroler strefy płatnego parkowania
Informacje dodatkowe: umowa o pracę - pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-03-14

Zakres podstawowych czynności

  1. kontrola parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
  2. kontrola stanu automatów
  3. kontrola oznakowania
  4. zgłaszanie informacji dotyczących pasa drogowego

Wymagania obowiązkowe

  1. wykształcenie średnie
  2. co najmniej 2-letni staż pracy
  3. komunikatywność
  4. doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagania dodatkowe

  1. znajomość w stopniu średnim języka obcego
  2. umiejętność organizacji pracy w warunkach stresu

Wymagane dokumenty

      1. CV,

      2. list motywacyjny,

      3. oświadczenie kandydata o niekaralności

      4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: kontroler strefy płatnego parkowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca na ulicach miasta przy kontrolowaniu strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy parkowania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan4260401.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2022-03-14 00:00
Opis zmian: wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2022-03-14 09:17