Oferta: kasjer

Data publikacji: 2022-03-18
Nr ref.: ZDM. DP.1110.5.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: kasjer
Informacje dodatkowe: pełen etat na zastępstwo na czas ok. 1,5 roku, praca w systemie 2-zmianowym

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-13

Zakres podstawowych czynności

 1. obsługa klienta w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania

      2.obsługa klienta zewnętrznego w zakresie przyjmowania wpłat za wezwania, sprzedaży identyfikatorów i kart abonamentowych oraz kart chipowych

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie preferowane ekonomiczne
 2. co najmniej 2-letni staż pracy
 3. dobra umiejętność obsługi komputera (w tym programów księgowych)
 4. wiedza w zakresie gospodarki księgowo-kasowej
 5. doświadczenie w obsłudze klienta
 6. wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 2. umiejętność organizacji pracy w warunkach stresu
 3. wiedza w zakresie rachunkowości finansowej
 4. znajomość topografii miasta Poznania

Wymagane dokumenty

     1.CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: kasjer. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca biurowa w kasie i przy komputerze, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z klientem. Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan05.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Kiel-Kańska
Data wytworzenia informacji: 2022-04-13 00:00
Opis zmian: informacja o wyborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Kiel-Kańska
Data i godzina publikacji: 2022-04-13 11:28