Oferta: kontroler strefy płatnego parkowania

Data publikacji: 2022-03-14
Nr ref.: ZDM. DP.1110.4.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: kontroler strefy płatnego parkowania
Informacje dodatkowe: umowa o pracę - dwa etaty

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-15

Zakres podstawowych czynności

 1. kontrola wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
 2. kontrola stanu automatów parkingowych
 3. kontrola stanu oznakowania stref
 4. zgłaszanie informacji dotyczących pasa drogowego

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie średnie
 2. co najmniej 2-letni staż pracy
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 4. doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość w stopniu średnim języka obcego
 2. umiejętność organizacji pracy w warunkach stresu
 3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 4. asertywność

Wymagane dokumenty

     1.CV,

     2. list motywacyjny,

     3. oświadczenie kandydata o niekaralności

     4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: kontroler strefy płatnego parkowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca na ulicach miasta przy kontrolowaniu strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy parkowania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

skan04.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Kiel-Kańska
Data wytworzenia informacji: 2022-04-15 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Kiel-Kańska
Data i godzina publikacji: 2022-04-15 08:09