Oferta: stanowisko ds. utrzymania dróg

Data publikacji: 2020-02-26
Nr ref.: ZDM.DP.03.2020
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: stanowisko ds. utrzymania dróg

Zakres podstawowych czynności

 1. Bieżąca ocena stanu technicznego nawierzchni dróg, chodników, pasa drogowego
 2. Określanie zabiegów utrzymaniowych, zlecanie ich wykonania, nadzór nad wykonywanymi pracami oraz ich odbiór.
 3. Opiniowanie projektów inwestycyjnych oraz określanie warunków ich prowadzenia
 4. Prowadzenie ewidencji dróg (dzienniki objazdów, zestawienia ilościowe i jakościowe).
 5. Współpraca z innymi wydziałami w zakresie zgłoszonych spraw dotyczących utrzymania dróg.
 6. Kontrola realizacji zawartych umów.
 7. Współpraca z Radami Osiedli w zakresie utrzymania dróg.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie: minimum średnie techniczne
 2. Doświadczenie w zakresie identyfikacji problemów utrzymania dróg.
 3. Obsługa pakietu MS Office
 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność.
 5. Prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w administracji samorządowej min. 6 miesięcy
 2. Wyższe wykształcenie
 3. Uprawnienia wykonawcze w branży drogowej

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds.utrzymania dróg.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin stanu dróg. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i  jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w terminie do 2020-03-04.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-26 13:32 - oferta pracy 03/2020 (Wprowadzenie informacji)