Petycje - Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich

Data złożenia petycji 2018-05-23
Tytuł Petycja mieszkańców miejscowości Kobylniki Małe ws budowy trasy rowerowej
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Mieszkańcy miejscowości Kobylniki Małe gm. Rokietnica (lista podpisów zanonimizowana).

Opis

Z uwagi na fakt, że petycja o takiej samej treści wpłynęła także do Prezydenta Miasta Poznania, odpowiedzi na petycję udzieli Prezydent.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Sylwia Stec
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-08 12:42 - doprecyzowanie opisu (Aktualizacja)