Petycje - Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich

Data złożenia petycji 2019-07-16
Tytuł Zbiorcza informacja o petycjach w 2018 roku
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Opis

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-16 13:27 - Aktualizacja treści (Aktualizacja)