Zamówienie: ZZM.ZP/252-03/2023P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-03/2023P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Nowe zagospodarowanie terenu po boisku w parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu ETAP II

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2023 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-06 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-03-06 14:10