Zamówienie: ZZM.ZP/252-04/2020P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-04/2020P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 16 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

3 lipca 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

16 czerwca 2020

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-16 14:34 - ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)