Zamówienie: ZZM.ZP/252-10/2021P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-10/2021P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 czerwca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Cmentarza Bohaterów Polskich na terenie Parku Cytadela

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 czerwca 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-18
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2021-06-18 10:37