Zamówienie: ZZM.ZP/252-13/2019P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-13/2019P
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury na ternie miasta Poznania.

Komplet materiałów przetargowyhch odstepny TUTAJ

Termin składania ofert/wniosków

22 maja 2019 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 10:42 - ogłoszenie (Aktualizacja)